Spørsmål & Svar

Oppsett av epost / Spamfilter

Hvis du har bestilt Avansert Spamfilter (tilleggstjeneste), så kan du logge på spamfilterert for å løse ut eposter fra karantene, svarteliste epostadresser eller hviteliste epostadresser.

For å logge inn på Avansert Spamfilter så går du til https://spamfilter.nordichosting.com

Brukernavn og passord for spamfilteret er det samme som du har for din epostkonto, altså det samme brukernavn og passord som du har satt opp i din epostklient, eller det du bruker for å logge på webmail.

Hvis du ikke vet passordet til din epostkonto, så må du ta kontakt med oss, eventuelt din epostleverandør hvis du har epostkonto hos annen leverandør.