Spørsmål & Svar

Microsoft Exchange / FAQ

Det er viktig at overgangen til Exchange planlegges godt for å få en mest mulig smertefri overgang.

 

Del 1 utføres av Nordic Hosting:

  1. Du sender oversikt over brukere og evt alias til oss.
  2. Vi setter opp kontoene på Exchange-serveren, og sender deg brukernavn, passord og manual for oppsett av Outlook.

Del 2 kan utføres av kunden, eller av Nordic Hosting, som et betalt oppdrag:

  1. Du bestemmer et tidspunkt for omleggingen. Dette tidspunktet er viktig, fordi fram til dette tidspunktet vil all e-post bli sendt til den e-postserveren du bruker i dag. Etter dette tidspunktet, vil all e-post bli sendt til Exchange-serveren.
  2. Ca ett døgn før dette tidspunktet endrer du TTL-verdien for domenets MX-pekere til 5 minutter (300 sekunder).
  3. Like før omleggingstidspunket må du sørge for at alle brukere sjekker e-post.
  4. På omleggingstidspunket endres MX-pekeren for domenet til webmail.enternett.no.
  5. Nå kan du sette opp de lokale e-postklientene ihht tilsendt manual, brukernavn og passord.
  6. Du kan evt importere e-post fra din gamle e-postkonto til Exchangekontoen, direkte fra Outlook
Nordic Hosting tar kr 500.- +mva hvis vi skal utføre pkt 1-4 for kunden. Vi kan også bistå med pkt 6 etter nærmere avtale.

Hvis du benytter Outlook eller en annen lokal e-postklient, blir all e-post lastet ned lokalt, samtidig som den blir liggende på serveren.

Exchange er en serverbasert løsning, så i utgangspunktet blir all e-post liggende til den slettes. Det mulig å sette opp automatisk arkivering til lokal PST-fil, for å redusere mengden e-post på serveren.  Det spørs litt hvilken versjon av Outlook man har, men dette finner man som regel under Fil -> Arkiver e-post (Ryddeverktøy).  Her kan du sette dato for å arkivere e-post eldre enn denne.

Exchange fungerer aller best sammen med Outlook.

Prisene er +mva pr. epost konto pr. måned

 1Gb  49.-
 5Gb  95.-
 10Gb  145.-