WordPress ServiceAvtale

I dag har alle bedrifter et forhold til IT. Riktige veivalg innen IT er nærmest et krav for at bedriften fortsatt skal være konkurransedyktig. Her er vi din støttespiller. De aller fleste små og mellomstore bedrifter har ikke egen IT-avdeling og ønsker ikke å sitte med ansvaret for trygg drift av bedriftens nettverk, og heller ikke investere i ansettelse av en kostbar IT-medarbeider. I tillegg til å tilby rådgivning og support basert på lang erfaring i bransjen, kan vi bidra til å sikre, vedlikeholde og videreutvikle dine websider.

Følgende tjenester er inkludert i vår serviceavtale:

 • Sikkerhet
  I våre sikkerhetsrutiner går vi over alle filer på ditt nettsted og setter rettigheter på filer som er kjent for å bli utsatt for angrep fra hackere. Ved å gå inn fra servernivå vil vi kunne sikre filene slik at de ikke blir tilgjengelig for uvedkommende og tette sikkerhetshull. Skulle nettstedet bli angrepet så vil vi gripe inn og gjøre grep for å stanse angrepet og rette på filer som har blitt utsatt. Det vil også bli installert tilleggsmoduler på CMS løsningen der vi finner det nødvendig for sikring.
 • Oppgradering
  Det kommer regelmessig oppdateringer av kildekoden i WordPress. Vi tar oss av oppgraderingen og sørger for at nettsidene til enhver tid er oppdatert med nyeste versjon. Skulle det komme oppgradering av hovedfilene (Hoved oppgradering) som krever portering til ny løsning og at design må tilpasses så vil vi ta kontakt og informere om eventuelle kostnader dette innebærer.
 • Backup
  Vi tar backup av nettstedet hver natt og beholder denne i 14 dager. Dette gjelder alle filer tilknyttet ditt nettsted, samt alle eposter som ligger på serveren i det øyeblikk backup blir tatt. Kunder med serviceavtale kan kreve gjenoppretting fra backup kostnadsfritt – uansett årsak, og har i tillegg ekstra backup av nettsiden hver 4. time minst et døgn tilbake i  tid.
 • Webredaktør / Konsulent
  Som din konsulent kan vi ta på oss en rekke forskjellige oppdrag rundt deres nettsider eller andre IT-relaterte utfordringer. Vi samler opp brukte timer og fakturerer i slutten av hver måned. Timepris reduseres etter antall timer som er brukt i den aktuelle måneden. Oppdrag som ønskes utført utenom normal arbeidstid faktureres etter egne satser.

Forklaring på forkortelser:
SLA -> Service Level Agreement -> ServiceAvtale på norsk.
CMS -> Content Managment System -> Publiseringsløsning på norsk. (WordPress er et eksempel på en CMS)