Spørsmål & Svar

Virusvask og Spamfilter / Filtre

På dine spam og virusvask sider, velg fanen "Filter Rules" og deretter "User Blacklist"


Her kan en blokkere domener, eposter eller importere fra en text fil.

For å legge til ett domene kan en oppgi domenenavnet i feltet "Sender Domain" og trykke på "Add"

domenenavnet finner en i spam eposten som slapp gjennom. I dette tilfellet kom det en spam epost fra offer@ecards.co.uk.
Legger en inn "co.uk" blir alle eposter som har "co.uk" som avsender blokkert.

Ønsker en å blokkere bare en enkel epost adresse kan denne legges inn i feltet under.

Velg "User Whitelist" fra samme side som over og skriv inn enten domene navnet eller epost adressen.