Spørsmål & Svar

Faktura / Innbetaling

Det tar normalt 2-4 dager fra du har registrert betalingen i din bank, til vi får registrert den i vårt system. Innbetalingen vil være synlig på dine kunde sider så snart den er registrert hos oss.

Om en innbetaling ikke blir registrert er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Slik at vi sammen kan finne ut hva årsaken kan være. Det er da viktig for oss at du undersøker hvilken dato betalingen er trukket fra din konto og til hvilken konto du har betalt pengene til. Dette gjør at det er lettere for oss å finne ut av problemet.